Terk Etmeyin!..

terk etmeyin

Resmi nikah olmadan imam nikahı kıyılır mı, evli olduğu halde başkasıyla evlilik işlemi yaptırılabilir mi, eşi ya da birlikte yaşadığı kadının hamile kalmasından sonra onu terkeden erkek hukuki açıdan ceza alır mı? Avukat Yüksel Yangel, Aile Hukuku ile ilgili aklınıza takılan soruları yanıtlıyor. Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi hukuk tarafından cezalandırılır mı? Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi ve kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek kimliğini saklayarak başkası ile evlenme işlemi yaptıran kişi hukuk tarafından cezalandırılır mı? Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, 3 aydan 1yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı zaman aşımı, evlenmenin iptali kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. İmam nikahı kıymak kanunlara göre suç mudur? Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir. Ancak, medeni nikâh yapıldığında kamu davası ve hükmedilen ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimse hakkında 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir. Kötü muamelenin kanunda cezası nedir? Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca idaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, 1 yıla kadar hapis cezası verilir.

Aile hukukundan doğan yükümlülükleri yerine getirmemenin cezası var mıdır? Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikâyet üzerine, 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Evli olmadığı halde hamile kalan kadının terkedilmesi durumunda hukuki hakları var mıdır? Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı partnerinin kendisinden gebe kalmış olduğunu bildiği halde evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir. Çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokan ana veya babaya ceza verilir mi? Velayet hakları kaldırılmış olsa da, kendi isteği ile sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın çocuğu kaçırması durumunda cezası ne olur? Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dâhil kan hısmının, on altı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz 12 yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır. Evi terkeden çocuğu yanında tutan kişi ceza alır mı? Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Paylaş

Düşüncelerinizi Yazın