Evlenmenin Önde Gelen Amacı Cinsel Arzuları Tatmin Etmekmiş

evlenmenin önde gelen amacı cinsel arzuları tatmin etmekmiş

Başlığa şaşırmayınız. Yargıtay’a göre bu doğrudur. Son yazımızda Yargıtay kararlarının ne anlama geldiğini ve ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştık.  İşte size bu konuda 2 adet Yargıtay kararı.

  1. “Aylarca cinsel ilişkinin başarılamamış olması halinde aile birliğinin temelinden sarsıldığının kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekir. Evlenmenin sosyal amacı yanında, belki de daha önemli olarak nesli devam ettirme ve cinsel arzuları tatmin etme gayesi de vardır, tarafların cinsel organları normal yapıda olmasına rağmen, psikolojik sebeple de olsa uzun evlilik süresi içinde cinsel ilişki kuramadıkları kızlık muayenesine dair rapordan anlaşılmaktadır. Bu hal evlilik birliğini temelinden sarsar. Aylarca cinsel ilişkinin başarılamamış olması karşısında eşlerde birbirine karşı haklı bir nefretin, en azından isteksizliğin doğacağı şüphesizdir. Böyle bir durumu davacı açısından bir kusur olarak kabul etmek mümkün değildir. Ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan ve ondan sonrada devam edip etmeyeceği şüpheli bulunan cinsel yakınlaşmayı beklemek için davacıyı zorlamak açık bir haksızlıktır. Bu koşullar altında davacıdan evlilik birliğini devam ettirmesi beklenemez. (T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2001/4956 K. 2001/6274 T. 19.4.2001)”
  2. “Evlilik birliğinin önde gelen gayesi tarafların cinsel uyum içinde bulunmalarıdır. Tarafların evlenme gününden itibaren 22 gün bir arada kalmalarına rağmen cinsel birleşmenin olmadığı tartışmasızdır. Davalı tarafça birleşmeye davacı kadının yanaşmadığı, ya da buna engel olabilecek bir kusuru bulunduğu iddia ve ispatlanmış değildir. Davalının fizik olarak normal bulunmasının şu durum karşısında önemi yoktur. Cinsel ilişkiden yoksun bir birliğin davacı için çekilebilirliğinden söz edilemez. Öyle ise istek doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi gerekir. (T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 1984/10433 K. 1984/10464 T. 24.12.1984)”

Peki ya çok seyrek cinsel ilişki kurulan bir evlilikte 22 günden fazla süre cinsel ilişki kurulamazsa boşanma sebebi kabul edilecek mi? Cinsel ilişkiden kaçınmak sureti ile eşinizin cinsel arzularını tatmin etmesine engel olursanız ne olacak? Bunun sınırı nedir? Cinsel birlikteliği engelleyen eksikliğin, problemin, süresi, şekli, türü eşlerden biri için veya her ikisi için evlilik birliğini çekilmez kılıyorsa (çekilmezlik şartı taraflardan en az birisi için oluşmuşsa) hâkim boşanmaya karar vermelidir. Tabi bunun tespiti için de bilirkişi raporu gerekmektedir. Cinsel ilişkiye engel olan sebepler fizyolojik olabileceği gibi psikolojikte olabilir. Bu durumda mutlaka bilirkişi (hekim) raporu gerekecektir.

Bu arada bu tür duruşmalarda kapalı oturum isteyerek gizlilik sağlayabileceğinizi de tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum.

Paylaş

Düşüncelerinizi Yazın